Curs de Musicoteràpia Neuromotriu

3/5/16

Obrim el període d'inscripcions d'aquest curs. Està destinat no només a terapeutes i a pares i mares de nins i nines amb necessitats educatives especials, sinó també a les persones que vulguin aprendre eines per estimular el desenvolupament dels seus fills/alumnes/pacients. Es durà a terme diumenge 5 de juny al centre Mente II de Palma.

Abrimos el periodo de inscripciones de este curso. Está destinado no sólo a terapeutas y a padres y madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino también a las personas que quieran aprender herramientas para estimular el desarrollo de sus hijos/alumnos/pacientes. Se llevará a término el domingo 5 de junio en el centro Mente II de Palma.


DESCRIPCIÓ / DESCRIPCIÓN
Curs monogràfic de 7 hores en el que s'ensenyen tècniques a través de l'ús d'instruments i altres activitats musicals per reforçar l'aprenentatge i estimular les diferents funcions psico-motrius dels nins. Es tracta d'un curs pràctic en el que també es visionaran vídeos i s'explicaran diversos exercicis. No és necessari tenir coneixements musicals per poder dur a terme aquestes activitats.

Curso monográfico de 7 horas en el que se enseñan técnicas a través del uso de instruimentos y otras actividades musicales para reforzar el aprendizaje y estimular las diferentes funciones psicomotrices de los niños. Se trata de un curso práctico en el que también se visionarán vídeos y se explicarán diversos ejercicios. No es necesario tener conocimientos musicales para poder llevar a término estas actividades.


IMPARTIT PER SABINA ESPÓSITO / IMPARTIDO POR SABINA ESPÓSITO
Musicoterapeuta i terapeuta corporal. Està especialitzada en Autisme, Paràlisi Cerebral i treball preventiu infantil. Professora de Musicoteràpia. També és conferenciant i escriptora.

Musicoterapeuta y terapeuta corporal. Está especializada en Autismo, Parásis Cerebral y trabajo preventivo infantil. Profesora de Musicoterapia. También es conferenciante y escritora.


INFORMACIÓ BÀSICA / INFORMACIÓN BÁSICA
Tendrà lloc durant una jornada, diumenge 5 de juny, de 10.30  a  14.30 hores  i de 15.30 a 18.30 hores.

Al centre Mente II de Palma, situat al carrer de Galiana, 4.
Té un preu de 35 euros (30€ pels associats a ABAMU).


Tendrá lugar durante una jornada, domingo 5 de junio, de 10.30  a 14.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas.

En el centro Mente II de Palma, situado en la calle Galiana, 4.
Tiene un precio de 35 euros (30€ para los socios de ABAMU).


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA


MÒDUL 1 / MÓDULO 1

Primera part / Primera parte (10.30 a 12.15h)

 • Definició de Musicoteràpia Neuromotriu. Definición de Musicoterapia Neuromotriz.
 • La benvinguda i l'activació. Bienvenida y activación.
 • Explicació i experiència de 8 exercicis originals (1-8) i vídeos d'aplicació de cada pràctica amb nins amb Paràlisis Cerebral i Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Explicación y experiencia de 8 ejercicios originales (1-8) y vídeos de aplicación de cada práctica con niños con Parálisis Cerebral y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Segona part / Segunda parte (12.30 a 14.30h)

 • Per què usar l'expressió corporal durant la intervenció. Para qué usar la expresión corporal durante la itervención.
 • Explicació i experiència de 8 exercicis originals (9-16) i vídeos d'aplicació de cada pràctica amb nins amb Paràlisis Cerebral i Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Explicación y experiencia de 8 ejercicios originales (9-16) y vídeos de aplicación de cada práctica con niños con Parálisis Cerebral y Trastorno del Espectro Autista (TEA).


MÒDUL 2 / MÓDULO 2

Primera part / Primera parte (15.30 a 17.00h)

 • Massatge i automassatge i nocions bàsiques de propiocepció en els nins. Masaje y automasaje y nociones básicas de propiocepción en los niños.
 • Emocions i expressió a través de cançons a nins petits. Emociones y expresión a través de canciones a niños pequeños.
 • Explicació i experiència de 8 exercicis originals (17-24) i vídeos d'aplicació de cada pràctica amb nins amb Paràlisis Cerebral i Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Explicación y experiencia de 8 ejercicios originales (17-24) y vídeos de aplicación de cada práctica con niños con Parálisis Cerebral y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Segona part / Segunda parte (17.15 a 18.30h)

 • Estimulació passiva i estimulació activa: diferències a nivell d'estímul cerebral. Estimulación pasiva y estimulación activa: diferencias a nivel de estímulo cerebral. 
 • Ritmes i percussió corporal. Ritmos y percusión corporal.
 • Explicació i experiència de 8 exercicis originals (25-32) i vídeos d'aplicació de cada pràctica amb nins amb Paràlisis Cerebral i Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Explicación y experiencia de 8 ejercicios originales (25-32) y vídeos de aplicación de cada práctica con niños con Parálisis Cerebral y Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada