Qui som


L'Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) neix amb el propòsit de donar a conèixer la Musicoteràpia a la societat de les Illes Balears. El seu afany és impulsar la pràctica d'aquesta professió a la nostra comunitat autònoma. Som musicoterapeutes titulats que ens hem unit per defensar els mateixos objectius:

 • Promoure la pràctica musicoterapèutica.
 • Estimular la recerca en l'àmbit de la Musicoteràpia.
 • Difondre la disciplina de la Musicoteràpia a la societat.
 • Donar suport als musicoterapeutes.

ABAMU es va crear a Palma de Mallorca, el dia 21 de juliol de 2015. És una associació que està inscrita al Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el número 311000009273 i amb CIF G57946907.

La junta directiva d'ABAMU està formada pels següents membres:
 • Presidenta: Gabriela Guaglione Sverdlik.
 • Tresorera: María Luisa Salvidio.
 • Secretària: Laura Cañellas García.
 • Delegada a Menorca: Gràcia Pons Catchot.

ABAMU també compta en la seva organització amb les següents comissions de feina:
 • Comissió de premsa i comunicació: Pau Català Amer.
 • Comissió d'organització d'events: Gabriela Guaglione Sverdlik. 
 • Comissió de traduccions: Laura Cañellas García i María Luisa Salvidio.

ABAMU forma part de la Federació Espanyola d'Associacions de Musicoteràpia (FEAMT).
La Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU) nace con el propósito de dar a conocer la Musicoterapia en la sociedad de las Islas Baleares. Su afán es impulsar la práctica de esta profesión en nuestra comunidad autónoma. Somos musicoterapeutas titulados que nos hemos unido para defender los mismos objetivos:

 • Promover la práctica musicoterapéutica.
 • Estimular la investigación en el ámbito de la Musicoterapia.
 • Difundir la disciplina de la Musicoterapia en la sociedad.
 • Dar apoyo a los musicoterapeutas. 

ABAMU se creó en Palma de Mallorca, el día 21 de julio de 2015. Es una asociación que está inscrita en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares con el número 311000009273 y con CIF G57946907.

La junta directiva de ABAMU está compuesta por los siguientes miembros:
 • Presidenta: Gabriela Guaglione Sverdlik.
 • Tesorera: María Luisa Salvidio.
 • Secretaria: Laura Cañellas García.
 • Delegada en Menorca: Gràcia Pons Catchot.

ABAMU también cuenta en su organización con las siguientes comisiones de trabajo
 • Comisión de prensa y comunicación: Pau Català Amer.
 • Comisión de organización de eventos: Gabriela Guaglione Sverdlik. 
 • Comisión de traducciones: Laura Cañellas García y María Luisa Salvidio.

ABAMU forma parte de la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia (FEAMT).