Associar-se


Beneficis dels socis:


Els beneficis d'estar associats a ABAMU, entre d'altres, són:
 • Descomptes a esdeveniments, jornades, congressos, cursos, etc. Beneficis que afectaran tant actes a les Balears com a la Península. Per això s'han signat convenis entre institucions i associacions amigues, com per exemple AVMT, ADIMTE, AMA.
 • Borsa de feina: serà exclussiva per als associats.
 • Self experience: reunions on cada soci, si vol, pot contar la seva experiència i entre tots oferir-li eines si les necessita.
 • Supervisions.
 • Per als estudiants, s'intentarà cercar un lloc per realitzar les seves pràctiques i se'ls supervisarà la feina.
 • Biblioteca: intentarem compartir els llibres de musicoteràpia i llibres d'interés entre els socis.
La quota anual és de 35 €.

Si vols associar-te, pots emplenar el formulari d'inscripció que trobaràs al final de la pàgina i enviar-nos per correu electrónic la següent documentació adjunta:
 • Còpia del DNI.
 • Còpia del títol o certificat del títol en tràmit o certificat d'estudis.
 • Curriculum Vitae.


Beneficios de los socios

Los beneficios de estar asociados a ABAMU, entre otros, son:
 • Descuentos a eventos, jornadas, congresos, cursos, etc. Estos descuentos serán tanto en Baleares como en Península. Para eso se han firmado convenios entre instituciones y asociaciones amigas, como por ejemplo AVMT, ADIMTE, AMA. 
 • Bolsa de trabajo: será exclusiva para asociados.
 • Self experience: reuniones donde cada socio, si le apetece, puede contar su experiencia y entre todos brindarle herramientas si lo necesita.
 • Supervisiones.
 • Para los estudiantes, se intentará buscar un lugar para realizar sus prácticas y se les supervisará el trabajo.
 • Biblioteca: intentaremos compartir los libros sobre musicoterapia y libros de interés entre los socios.

La cuota anual es de 35 €

Si quieres asociarte, puedes rellenar el formulario de inscripción que encontrarás al final de la página y enviarnos por correo electrónico  la siguiente documentación adjunta:
 • Copia del DNI.
 • Copia del título o certificado del título en trámite o certificado de estudios.
 • Currículum Vitae.