Borsa de treball

1. ES PRECISA MT PER A SESSIONS AMB UNA NINA AMB AUTISME

Una família ha sol·licitat el servei d'un musicoterapeuta per iniciar un procés amb la seva filla de 5 anys, diagnosticada amb TEA.

Requisits per accedir a l'oferta:
 • Disponibilitat divendres horabaixa o dissabtes.
 • Musicoterapeuta associat a Abamu.
Si t'interessa, envia el teu CV a info@musicoterapeutasenbaleares.com.
Abamu s'encarregarà d'enviar-lo a la família, per a que trii el candidat més oportú.

SE PRECISA MT PARA SESIONES CON UNA NIÑA CON AUTISMO

Una familia ha solicitado el servicio de un musicoterapeuta para iniciar un proceso con su hija de 5 años, diagnosticada con TEA.

Requisitos para acceder a la oferta:
 • Disponibilidad los viernes tarde o los sábados.
 • Musicoterapeuta titulado y associado a Abamu.
Si te interesa, envia tu CV a info@musicoterapeutasenbaleares.com. 
Abamu se encargará de enviarlo a la familia, para que escoja al candidato más oportuno.

2. MT PER A UNA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN A PORTO CRISTO

Es precisa un musicoterapeuta per a treballar a una residència de gent gran a Porto Cristo (Mallorca).

Requisits per accedir a l'oferta:
 • Ser musicoterapeuta associat a Abamu.
Si t'interessa, envia el teu CV a info@musicoterapeutasenbaleares.com

MT PARA UNA RESIDENCIA DE GENTE MAYOR EN PORTO CRISTO

Se precisa un musicoterapeuta para trabajar en una residencia de gente mayor en Porto Cristo (Mallorca).

Requisitos para acceder a la oferta:
 • Ser musicoterapeuta asociado a Abamu.
Si te interesa, envia tu CV a info@musicoterapeutasenbaleares.com


CONVOCATÒRIA TANCADA CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL PRECISA MUSICOTERAPEUTES QUALIFICATS


Característiques de la proposta de feina:

 • Associació de persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Localització: Inca, Mallorca.
 • Sessions grupals.
 • Quatre llocs de musicoterapeuta.
 • Disponibilitat: dilluns, dimecres o divendres (com a mínim un d'aquests dies). Horari entre les 10 i les 12 del migdia.
 • Temporalització: des de l'4 de febrer fins al 31 de maig de 2019

Documentació necessària per poder optar a l'oferta:
 • Estar associat a ABAMU.
 • Currículum Vitae.
 • Material instrumental disponible, en el cas que es precisi.
 • Una autorització per enregistrar imatges i videos.
 • Especificar la disponibilitat de dies i horaris.
Si t'interessa envia aquesta documentació a info@musicoterapeutasenbaleares.com abans del dimecres 16 de gener.

CONVOCATORIA CERRADA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRECISA MUSICOTERAPEUTAS CUALIFICADOS


Características de la propuesta de trabajo.
 • Asociación de personas con discapacidad intelectual.
 • Localización: Inca, Mallorca.
 • Sesiones grupales.
 • Cuatro puestos de musicoterapeuta.
 • Disponibilidad: lunes, miércoles o viernes (como mínimo uno de estos días). Horario: entre las 10 y las 12 del mediodía.
 • Temporalización: desde el 4 de febrero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019.

Documentación necesaria para poder optar a la oferta:
 • Estar asociado a ABAMU.
 • Currículum Vitae.
 • Material instrumental disponible, en el caso de que se precise.
 • Una autorización para grabar imágenes y vídeos.
 • Especificar la disponibilidad de días y horarios.
Si te interesa envía esta documentación a info@musicoterapeutasenbaleares.com antes del miércoles 16 de enero.


CONVOCATÒRIA TANCADA Centre d'educació especial precisa musicoterapeutes qualificats.


Característiques de la proposta de feina:

 • Associació de persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Localització: Inca, Mallorca.
 • Sessions grupals (dilluns i dimarts al matí i dijous a l'horabaixa).
 • Temporalització: des del novembre de 2016 fins al maig de 2017.

Documentació necessària per poder optar a l'oferta:

 • Estar associat a ABAMU.
 • Currículum Vitae.
 • Material instrumental disponible, en el cas que es precisi.
 • Una autorització per enregistrar imatges i videos.
 • Especificar la disponibilitat de dies i horaris.

Si t'interessa envia aquesta documentació a info@musicoterapeutasenbaleares.com abans del dijous 27 d'octubre.

Centro de educación especial precisa musicoterapeutas cualificados.


Características de la propuesta de trabajo.

 • Asociación de personas con discapacidad intelectual.
 • Localización: Inca, Mallorca.
 • Sesiones grupales (lunes y marte por la mañana y jueves por la tarde).
 • Temporalización: desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2017.

Documentación necesaria para poder optar a la oferta:

 • Estar asociado a ABAMU.
 • Currículum Vitae.
 • Material instrumental disponible, en el caso de que se precise.
 • Una autorización para grabar imágenes y vídeos.
 • Especificar la disponibilidad de días y horarios.

Si te interesa envía esta documentación a info@musicoterapeutasenbaleares.com antes del jueves 27 de octubre.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada