Taller de Música Imatge i Relaxació (MIR)

16/11/17

Nova formació. Taller de 9 hores de durada en el qual la Dra. Montserrat Gimeno, professora de la Universitat Estatal de Nova York, donarà una Introducció al Mètode Bonny de GIM (BMGIM) i aportarà els fonaments de la tècnica Música Imatge i Relaxació (MIR). Es durà a terme al centre Cor Senzill, situat a Palma. Organitza ABAMU.


DESCRIPCIÓ

Està adreçat a musicoterapeutes, psicòlegs i professionals graduats universitaris de l'àmbit terapèutic. L'objectiu del taller és fer una introducció general al Mètode Bonny d'Imatge Guiada amb Música (BMGIM). Seguidament es donaran a conèixer les bases de la tècnica MIR per la seva utilització a l'àmbit hospitalari i assistencial. La tècnica ha estat desenvolupada per la Dra. Gimeno i és una adaptació del BMGIM. El propòsit de la tènica MIR és relaxar la ment i el cos per disminuir l'experiència de dolor i anxietat. Es tracta d'un taller experiencial amb un component didàctic.

Está dirigido a musicoterapeutas, psicólogos y profesionales graduados universitarios del ámbito terapéutico. El objetivo del taller es hacer una introducción general al Método Bonny de Imagen Guiada y Música (BMGIM). Seguidamente se darán a conocer las bases de la técnica MIR para su utilización en el ámbito hospitalario y asistencial. La técnica ha sido desarrollada por la Dra. Gimeno y es una adaptación del BMGIM. El propósito de la técnica MIR es relajar la mente y el cuerpo para disminuir la experiencia de dolor y ansiedad. Se trata de un taller experiencial con un componente didáctico.

SOBRE LA DRA. GIMENO

La Dra. Maria Montserrat Gimeno es va graduar en Infermeria, l'any 1978, a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1993 es va traslladar als Estats Units on es va graduar com a Musicoterapeuta i va rebre un Doctorat en Psicologia. Està formada en el Mètode Bonny de GIM (BMGIM) i es professora a la Universitat Estatal de Nova York, a New Paltz, on imparteix classe de Musicoteràpia en el Departament de Música. És la coordinadora a Espanya de la formació de BMGIM de l'Institut Atlantis (EE UU). La seva investigació està especialitzada en l'àmbit hospitalari. Ha publicat a nivell nacional i internacional. També ha realitzat nombroses presentacions de l'aplicació del Mètode Bonny i les seves adptacions a Espanya, els Estats Units, la Xina, Corea del Sud, Finlàndia, Noruega, Canadà, Austràlia, la Índia i el Japó.


La Dra. Maria Montserrat Gimeno se graduó en Enfermería, en la Universitat Autònoma de Barcelona, en 1978. El 1993 se trasladó a los Estados Unidos, donde se graduó como Musicoterapeuta y recibió el Doctorado en Psicología. Está formada en el Método Bonny de GIM (BMGIM) y es profesora en la Universidad Estatal de Nueva York, en New Paltz, donde imparte classes de Musicoterapia en el Departamento de Música. Es la coordinadora en España de la formación BMGIM del Instituto Atlantis (EE UU). Su investigación está especializada en el ámbito hospitalario. Ha hecho publicaciones en el ámbito nacional e internacional. També ha realizado nombrosas presentaciones sobre la aplicación de BMGIM y sus adaptaciones en España, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Canadá, Australia, la India y Japón.


INFORMACIÓ PRÀCTICA


Taller de Música Imatge i Relaxació (MIR)
Dissabte 30 de desembre.
Durada: 9 hores. De 9 a 14h i de 16h a 20h.
Curs: serà impartit en castellà.
Lloc: Cor Senzill, Palma.

Aportació: 70 euros.
(*socis ABAMU i associacions amb conveni, 55 euros)


INSCRIPCIONS AQUÍ (entrar en el enlace)
INSCRIPCIONES AQUÍ (entrar en el enlace)

Data límit per apuntar-se: DIVENDRES 22 DE DESEMBRE (places limitades)
Fecha límite para apuntarse: VIERNES 22 DE DICIEMBRE (plazas limitadas)

                                             
                                       Organitza:I jornades balears de musicoteràpia.

12/9/17

"Ressonant Junts" és el lema de les primeres jornades de musicoteràpia, que organitza ABAMU. Estan obertes a tothom perquè el seu objectiu és donar a conèixer la disciplina i explicar quins projectes ja es desenvolupen a la nostra comunitat. Se celebraran al CaixaForum de Palma, els pròxims dies 27 i 28 d'octubre. 

NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ. PLACES LIMITADES.


"Resonando Juntos" es el lema de las primeras jornadas de musicoterapia, que organiza ABAMU. Están abiertas a todos los públicos porque su objetivo es dar a conocer la disciplina y explicar qué proyectos ya se desarrollan en nuestra comunidad. Se celebrarán en el CaixaForum de Palma, los próximos 27 y 28 de octubre. NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN. PLAZAS LIMITADAS.


Aquestes jornades tenen un càracter divulgatiu. Serviran per esclarir de què parlam quan ens referim a la musicoteràpia, quines són les seves aplicacions i, a més, serviran per donar a conèixer de quina manera ja s'impulsa a la nostra comunitat. Tot seguit teniu el detall dels horaris i les ponències. Per inscriure's és necessari omplir el formulari que hi ha al final de la pàgina.

Estas jornadas tienen un carácter divulgativo. Servirán para aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a la musicoterapia, cuáles son sus aplicaciones y, además, servirán para dar a conocer de qué manera ya se impulsa en nuestra comunidad. A continuación tiene el detalle de los horarios y las ponencias. Para inscribirse es necesario rellenar un formulario que está situado al final de la página.

DIVENDRES 27 D'OCTUBRE

18.00h Inauguració a càrrec de la Junta Directiva d'ABAMU.
18.15h "Musicoteràpia: una professió apassionant". Ponència de la musicoterapeuta convidada, Marisel Lodeiro.
20.00h Píndola musical. Hernan Livolsi.

DISSABTE 28 D'OCTUBRE

10.00h Obertura de les jornades.
10.15h Ponència: "Musicoteràpia, maternitat i família". Laura Cañellas.

11.30h PAUSA CAFÈ

12.00h Ponència; "Envelliment actiu. Musicoteràpia i Alzheimer". Gabriela Guaglione.
13.15h Píndola músical. Arantxa Andreu.

13.45h - 15.45h PAUSA DINAR

16.00h Ponència: "Musicoteràpia hospitalària". Pau Català.
17.15h Ponència: "Musicoteràpia i transtorns del desenvolupament". María Luisa Salvidio.
18.45h Píndola musical. Cor de Son Serra.


27 - 28 OCTUBRE
CAIXAFORUM, Plaça Weyler, 3, Palma de Mallorca.

FORMULARI
L'avaluació a la musicoteràpia

12/6/17

Aquest cap de setmana el musicoterapeuta i professor Gustavo Schulz Gattino ens ha acompanyat, a Palma, per tractar el tema de l'avaluació a la musicoteràpia. Un seminari-taller que, des d'ABAMU, hem impulsat amb molta il·lusió i expectatives que s'han vist assolides.


Ens ha servit per tornar a deixar clar què aporta la nostra professió que no poden oferir altres disciplines: la feina des de l'element musical que tots duim a dins. Intervenim en persones, totes amb la seva musicalitat ens comuniquen, tots sonam. Hem de saber treballar amb les eines d'avaluació de que -només nosaltres com a musicoterapeutes- disposam, per poder valorar, marcar objectius i oferir resultats de la intervenció al pacient, familiars i professionals d'altres àrees.

Este fin des semana el musicoterapueta y profesor, Gustavo Schulz Gattino, nos ha acompañado, en Palma, para hablar sobre evaluación en musicoterapia. Un seminario que, desde ABAMU, hemos impulsado con mucha ilusión y expectativas, que se han visto cumplidas. 


Nos ha servido para dejar claro nuevamente qué aporta nuestra profesión que no pueden ofrecer otras disciplinas: el trabajo desde elemento musical. Intervenimos en personas, todas con su musicalidad nos comunican, todos sonamos. Tenemos que saber trabajar con las herramientas de evaluación que -sólo nosotros como musicoterapeutas- disponemos, para poder valorar, marcar objetivos y ofrecer resultados de la intervención al paciente, familiares y también a profesionales de otras áreas.


GRÀCIES A TOTS ELS ASSISTENTS! SEGUIM CREIXEN! SEGUIM DONANT A CONÈIXER LA MUSICOTERÀPIA A LES BALEARS!

¡GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES! ¡SEGUIMOS CRECIENDO! ¡SEGUIMOS DANDO A CONOCER LA MUSICOTERAPIA EN LAS BALEARES!Musicoteràpia en el CEE Joan XXIII

5/6/17

El passat mes de maig va finalitzar el projecte que ABAMU ha desenvolupat al CEE Joan XXIII d'Inca, gràcies als doblers recaptats pel festival Incajazz 2016. Han estat 6 mesos de sessions, amb quatre grups diferents. Una trentena d'alumnes s'han pogut beneficiar de les sessions de musicoteràpia. Han tocat, han experimentat i, sobretot, han sonat.


El pasado mes de mayo finalizó el proyecto que ABAMU ha desarrollado en el CEE Juan XXIII de Inca, gracias a los fondos recabados por el festival de música Incajazz 2016. Han sido seis meses de intervención, con cuatro grupos diferentes. Unos treinta alumnos se han podido beneficiar de las sesiones de musicoterapia. Han tocado, han experimentado y, sobre todo, han sonado.


En concret, han participar a vint sessions de musicoteràpia. Quatre musicoterapeutes associats a ABAMU s'han engrescat en un projecte que ha fet entrar, per primera vegada, la musicoteràpia a aquest centre d'educació especial. I, tot i que sabem que mig any d'intervenció és un període molt limitat, sí hem pogut treballar objectius concrets com fomentar la concentració dels participants, escoltar com sonen els companys i respectar el seu torns, hem treballat la psicomotricitat fina a través de l'exploració de diversos instruments i també hem identificat i gestionat les emocions, a través de la música.


En concreto, han participado en veinte sesiones de musicoterapia. Cuatro musicoterapeutas asociados a ABAMU se animaron con un proyecto que ha hecho entrar, por primera vez, la musicoterapia en este centro de educación especial. Y, aunque sabemos que medio año de intervención es un periodo muy limitado, sí hemos podido trabajar objetivos concretos como fomentar la concentración de los participantes, experimentar como suenan sus compañeros y respetar los turnos, hemos trabajado la psicomotricidad fina a través de la exploración de instrumentos musicales y también hemos identificado y gestionado emociones, a través de la música.


En definitiva, musicoteràpia per i per a tots, que ens ha tornat a transmetre que l'experiència viscuda és un font contínua d'aprenentatge. Escoltam i sentim, tocam i sonam i, gràcies a l'experiència musical, integram i aprenem.

En definitiva, musicoterapia por y para todos, que nos ha vuelto a transmitir que la experiencia musical vivida es una fuente continua de aprendizaje. Escuchamos y sentimos, tocamos y sonamos y, gracias a la experiencia musical, integramos y aprendemos.


Gràcies al CEE Joan XXIII, a l'APIMA del centre i a l'Ajuntament d'Inca! A sonar!

¡Gracias al CEE Juan XXIII, a la APIMA del centro y al Ayuntamiento de Inca! ¡A sonar!


Seminari-taller pràctica d'avaluació a musicoteràpia

13/2/17

El taller té l'objectiu d'aprofundir en els coneixements pràctics i teòrics relacionats amb la utilització de procediments d'avaluació a les distintes etapes del procés musicoterapèutic. Serà impartit pel doctor en Musicoteràpia, Gustavo Schulz Gattino, professor de la Universitat d'Aalborg (Dinamarca).


El taller tiene el objetivo de profundizar en los conocimientos prácticos y teóricos relacionados con la utilización de procesos de evaluación en las distintas etapas del proceso musicoterapéutico. Lo impartirá el doctor en Musicoterapia, Gustavo Schulz Gattino, profesor de la Universidad de Aalborg (Dinamarca).


INFORMACIÓ:

Lloc: Centro Mente II. C/Galiana, 4. Palma, Mallorca.

Dates:
 • Dissabte 10 de juny (10h a 14h i de 16h a 20h)
 • Diumenge 11 de juny (10h a 14h i de 16h a 20h)
Duració: 16 hores.

Adreçat a: musicoterapeutes i estudiants de Musicoteràpia.

Preus:
 • Inscripció fins el 5 de juny: 130e // 105 socis ABAMU i entitats col·laboradores.
Inscripcions:
  1. Una còpia del títol de Musicoteràpia (o un document que acrediti que ets estudiant).
  2. Un justificant de l'associació de la qual formes part (en el cas que aquest entitat tengui conveni subscrit amb nosaltres i tenguis dret a descompte). 

Contingut del taller (pulsa damunt d'aquest enllaç).

INFORMACIÓN:

Lugar: Centro Mente II. C/Galiana, 4. Palma, Mallorca.

Fechas:
 • Sábado 10 de junio (10h a 14h y de 16h a 20h)
 • Domingo 11 de junio (10h a 14h y de 16h a 20h)
Duración: 16 horas.

Dirigido: musicoterapeutas y estudiantes de Musicoterapia.

Precios:
 • Inscripciones hasta el 5 de junio: 130e // 105 socios ABAMU y entidades colaboradoras.
Inscripciones:
  1. Una copia del título de Musicoterapia (o un documento que acredite que eres estudiante).
  2. Un justificante de la asociación de la que formas parte (en el caso que esta entidad tenga convenio subscrito con la nuestra, para poder acceder al descuento). 
Contenido del taller (pulsa sobre este enlace).Musicoteràpia al CEE Joan XXIII d'Inca

14/12/16

El projecte al CEE Joan XXIII d'Inca, en el qual col·labora ABAMU, ja és una realitat. Per primera vegada els alumnes d'aquest centre d'educació especial poden rebre sessions de musicoteràpia gràcies als doblers recapats als concerts d'Incajazz d'enguany.


Tres sessions setmanals amb tres grups amb diverses necessitats, i que duen a terme quatre musicoterapeutes de la nostra associació. Estam molt animats perquè es tracta de la primera oferta de treball que hem gestionat des d'ABAMU. Vos mantindrem informats d'aquest projecte tant il·lusionant!

Aquí podeu veure un vídeo elaborat per la televisió de l'Ajuntament d'Inca i també una notícia publicada al diari Ara Balears.


http://www.arabalears.cat/cultura/Centre-Especial-Joan-XXIII-musicoterapia_0_1703829742.html

El proyecto en el CEE Joan XXIII de Inca, en el que colabora ABAMU, ya es una realidad. Por primera vez, los alumnos de este centro de Educación Especial pueden recibir sesiones de musicoterapia gracias al dinero recaptado a través de los conciertos del Incajazz de este año.


Tres sesiones semanales con tres grupos con diversas necesidades, y que llevan a cabo cuatro musicoterapeutas de nuestra asociación. Estamos muy animados porque se trata de la primera oferta de trabajo que hemos gestionado desde ABAMU. Os mantedremos informados de este proyecto tan ilusionante.

Aquí podéis ver un video elaborado por la televisión del Ayuntamiento de Inca y una noticia publicada en el diario Ara Balears.